rodo

Informacje RODO

 • Administratorem danych osobowych Kupujących jest BFK Kuchnie Lucyna Lis ul. Okrzei 2 43-300 Bielsko-Biała NIP 9372538491, REGON 380063138
 • Na mocy art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, administrator nie powołuje inspektora danych osobowych.
 • Kontakt z Administratorem danych jest możliwy np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@bfk-kuchnie.pl
 • BFK Kuchnie Lucyna Lis przetwarza dane osobowe w celach:
  a. realizacji umowy sprzedaży bezpośredniej lub innych dróg kontaktu zainicjowanych przez Kupujących tj. przede wszystkim za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty e-mail, czy faxu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Odbiorcy danych osobowych Klientów:
  a. administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe
  c. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
  d. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora w celu obsługi portali internetowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy.
  e. dostawcy towarów sprzedawanych przez administratora, realizujący dostawy
 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.